Co bystě měli vědět o pneumatikách?

Pneumatiky jsou v povědomí mnoha lidí pouze všední výrobky. Jenomže jsou to jediné, co zprostředkovává styk auta se silnicí. To jim přisuzuje daleko větší význam. Tento návod vám má představit nové pneumatiky takové, jaké jsou. Jsou to výrobky, které mají špičkové technické vlastnosti a denodenně vás bezpečně přivezou do cíle. Samozřejmě za předpokladu, že budete dbát rad a pokynů, zejména těch, které se týkají tlaku vzduchu. Neboť nepřiměřeným zacházením se mohou pneumatiky poškodit, což potom může být příčinou dopravních nehod.

Pneumatika jako technicky vyspělý výrobek

Užitečné rady, jak pneumatiky ošetřovat

Pneumatiky jsou dnes technicky vyspělé výrobky, které dokonale odpovídají nárokům moderních motorových vozidel. Aby vám skýtaly dostatečnou bezpečnost, vyžadují pouze minimální údržbu. Tak jako u všech technicky vyspělých se i zde doporučuje pečlivé zacházení. Neboť jedině tak máte záruku, že se jako řidič můžete po celou životnost spoléhat na komfort a optimální vlastnosti. Proto platí:

Vyhýbejte se poškození

Při neopatrné jízdě po špičatých a hranatých předmětech nebo po obrubníku se pneumatika může poškodit. Aniž si toho ihned všimnete, její konstrukce může zůstat trvale poškozená. Jakmile takové poškození zpozorujete, bez otálení nechte danou pneumatiku sundat a případně vyměnit. Spreje používané v případě defektu k rychlé opravě jsou jen nouzové řešení na krátkou vzdálenost k nejbližšímu autoservisu. Zákon zakazuje vkládat duši do poškozené bezdušové pneumatiky.

Náš tip: Překážky překonávejte pomalu a v tupém úhlu. Kromě toho pravidelně kontrolujte, zda pneumatiky neobsahují praskliny, zářezy, boule nebo vražená cizí tělesa. To platí především pro pneumatiky s indexem rychlosti H, V, W, Y nebo ZR, protože ty jsou vystavovány velmi vysokému zatížení. Tyto pneumatiky by se ani neměly opravovat.

Vyhýbejte se přetěžování

Nosnost pneumatik vašeho vozidla je uzpůsobena přípustné celkové hmotnosti vozidla. Přílišné přetížení překračující tuto povolenou celkovou hmotnost vozidla může rovněž způsobit škodu. Hlavně tehdy, když do hry zároveň vstupují další rizikové faktory (mj. falešný tlak vzduchu a vysoká venkovní teplota). Vedle případného poškození konstrukce pneumatiky musíte v každém případě počítat s nadměrným opotřebením vzorku pláště pneumatiky a se snížením životnosti pneumatiky.

Náš tip: Dbejte přípustné celkové hmotnosti vozidla. A při nakládání (například před dlouhou cestou na dovolenou) myslete na to, že méně bývá i tady určitě víc!

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu

Životnost a bezpečnost pneumatiky rozhodně závisí na správném tlaku vzduchu. Tuto hodnotu stanovují společně výrobci pneumatik a vozidla pro každé auto individuálně. Příliš vysoký nebo naopak příliš nízký tlak vzduchu brání optimálnímu styku profilu s vozovkou. Následkem není jen nadměrné a nerovnoměrné odírání dezénu, nýbrž i zřetelně horší přilnavost, což může být značně nebezpečné zejména při vysoké rychlosti v zatáčce nebo na mokru.

Náš tip: Tlak vzduchu kontrolujte zhruba každé čtyři týdny. Nezapomínejte přitom ani na rezervní pneumatiku. U ní by měl být tlak o 0,5 baru vyšší, aby byla i v případě poklesu tlaku k použití v optimálním stavu! Důležité je měřit tlak vzduchu pouze u "studených" pneumatik (nikoliv zahřátých jízdou).

Dávejte pozor na hloubku vzorku pneumatiky

Pečlivost a kontrola se pochopitelně doporučují i u vzorku pneumatiky. Na tom jsou totiž závislé i četné významné vlastnosti pneumatiky. Rozhodující je hloubka dezénu. Ta musí podle zákonodárců činit nejméně 1,6 mm. Kdo jezdí s nižší, riskuje, že přijde o pojistnou ochranu, protože mu zanikne povolení provozu vozidla. Při posuzování hloubky dezénu pomáhají ukazatele opotřebení - drobné "vybouleniny" v obvodových drážkách, patrné u sjetého vzorku.

Náš tip: Vzhledem k silně rostoucímu nebezpečí akvaplaningu a zhoršujícímu se chování brzd  u ojetého vzorku byste měli pneumatiky vyměnit ještě předtím, než bude mít profil nejnižší přípustnou hloubku. Obecně přitom platí:

Pláště pro letní provoz: hloubka zbývajícího vzorku od 2 mm

Široké pláště: hloubka zbývajícího vzorku od 3 mm

Pláště pro zimní provoz:hloubka zbývajícího vzorku od 4 mm *

*V Rakousku musejí mít zimní pneumatiky v období, kdy je předepsána zimní výbava, zbývající profil nejméně 4 mm.

Nejméně jednou za rok prohlídka u odborníka na pneumatiky

Abyste měli jistotu, nechte si od specialisty alespoň jednou ročně pneumatiky vyvážit a také seřídit geometrii. Vyvážením se vyrovnají změny hmotnosti (například odíráním) a pneumatiky se opět seřídí optimálně k vozidlu. Seřízení geometrie mimoto předchází nerovnoměrnému opotřebovávání a zaručuje, že jsou pneumatiky dokonale seřízeny vůči podvozku a kladně ovlivňuje jízdní vlastnosti.

Kdy je nezbytné pneumatiky vyměnit

Jakmile se vzorek pneumatiky sjede na minimální přípustnou hloubku nebo se pneumatika poškodí tak, že je neopravitelná, musí se vyměnit. Dalším důvodem může být její stárnutí. Při průměrném jízdním výkonu si odírání vynutí výměnu dávno před zestárnutím. Je-li nutné vyměnit pneumatiku u jednoho kola, přichází v úvahu rezerva. Zde však platí, že kvůli uvedenému stárnutí by se měla náhradní pneumatika starší než šest let používat pouze v nouzi. I ve vašem vlastním zájmu pro rezervní pneumatiku v zásadě platí toto:

Vyměňujte pneumatiky alespoň v rámci nápravy

Doporučujeme vám montovat na jednu nápravu pneumatiky se stejným vzorkem a hloubkou dezénu. Na téže nápravě by také měly být pneumatiky od stejného výrobce. Jinak by se mohly natrvalo zhoršit jízdní a brzdné vlastnosti vozidla. V každém případě si nechte namontovat pneumatiky, které odpovídají údajům od výrobce vozidla (viz osvědčení o technickém průkazu). Tyto údaje by se měly shodovat, povoleny jsou však i pneumatiky vyšší rychlostní třídy nebo s vyšším indexem zatížení. Také je dovolena kombinace různých letních pneumatik v rámci nápravy. Avšak z našeho pohledu není tato volba optimální, protože se tak důsledně nevyužijí specifické jízdní vlastnosti. Ve většině evropských zemí jsou ostatně předepsány výhradně letní nebo zimní pneumatiky (M+S). V Rakousku a Francii to platí pro všechna čtyři kola.

Náš tip: Jezděte jedině se čtyřmi pneumatikami od stejného výrobce a se stejným vzorkem. Zimní pneumatiky montujte pouze na všechna čtyři kola.

Nikdy nemontujte ojeté pneumatiky neznámého původu

Pneumatiky jsou výkonné výrobky, které se mohou při nesprávném, nepřiměřeném zacházení poškodit, a tím v sobě ukrývají nebezpečí.

Náš tip: Neznáte-li minulost ojetých pneumatik, zřekněte se jejich používání.

Zdroj : Continental AG

Největší síť komplexních služeb v autoservisu a pneuservisu